adwokat-opole-1

Ustanowienie obrońcy do sprawy sądowej

Każda osoba postawiona przed sądem, ma prawo do skutecznej obrony. Jednym ze sposobów na skuteczne przekonanie składu sędziowskiego o swoich racjach jest pomoc, którą udzieli doświadczony adwokat Opole lub radca prawny reprezentujący interes oskarżonego w trakcie postępowania karnego. Istnieje kilka sposobów powołania obrońcy i są one uzależnione od sytuacji, w której znajduje się oskarżony, który ma odpowiadać za przypisywane jemu czyny. Tych zależności jest kilka i w tym tekście je omówimy.

 

Drogi uzyskania obrońcy

 

Ustanowienie reprezentanta oskarżonego może się odbywać na kilka sposobów, a większość z nich jest wyjaśniona w Kodeksie Postępowania Karnego. Jednym z częściej stosowanych jest ustanowienie obrońcy z wyboru (rekomenduje Kancelaria Dyja). Jednakże w tym przypadku, koszty pełnomocnictwa ponosi pozwany i/lub rodzina. Wygląda to tak, że rodzina oskarżonego (jeżeli oskarżony jest tymczasowo aresztowany) lub sam oskarżony zgłasza się do obrońcy, najczęściej do adwokata i zleca prowadzenie sprawy karnej. Obrońca musi spełniać wiele warunków. Głównie chodzi o uprawnienia do wykonywania tego typu czynności. Może być też tak, że obrońca zostaje wyznaczony przez sąd z urzędu. To oznacza, że to sąd przydziela oskarżonemu osobę, która będzie go reprezentowała podczas postępowania karnego. Taka sytuacja ma miejsce też w momencie, kiedy oskarżony sam prosi o to, żeby adwokat Opole został przydzielony przez organ prowadzący sprawę sądową, jednakże tu trzeba wykazać przesłanki – oskarżony nie ukończył 18 lat, jest głuchy, niemy lub niewidomy, zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu nie byłą wyłączona lub ograniczona, lub też czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala wziąć udział w postępowaniu.

 

Skuteczny sposób uzyskania obrony

 

Możliwości wyboru przedstawiciela osoby oskarżonej jest dużo, lecz zastosowanie jednej z nich musi być uwarunkowane pewnymi względami prawnymi. Bez względu na to, czy adwokat Opole zostanie wybrany bezpośrednio przez oskarżonego, czy też ustanowiony z urzędu, musi on wykonywać swoją pracę tak, by zwiększyć szanse na uniewinnienie lub łagodniejszą karę dla osoby postawionej przed sąd. Trzeba się zastanowić, który sposób będzie najlepszy i dający szanse na oczyszczenie się z zarzutów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *