Ryzyko wystąpienia problemów ze zdrowiem u seniorów

W każdym momencie życia człowieka wiele różnych czynników może zagrażać jego zdrowiu psychicznemu. Poza normalnymi czynnikami stresogennymi, które występują w życiu każdego człowieka, osoby starsze mogą być również dotknięte czynnikami bardziej charakterystycznymi dla podeszłego wieku, takimi jak znaczne i stałe pogarszanie się zdolności i zmniejszona wydolność funkcjonalna. Na przykład, osoby starsze mogą cierpieć z powodu ograniczonej mobilności, chronicznego bólu lub innych problemów zdrowotnych, które wymagają jakiejś formy opieki długoterminowej. Stobrawskie Centrum Seniora z wielką przyjemnością zadba o zdrowie Państwa bliskich, ponieważ zapewnia bezpieczne środowisko i kompleksową profesjonalną opiekę, opartą na indywidualnym podejściu.
Warto też pamiętać, że osoby starsze mogą doświadczać znacznie częstszych wydarzeń życiowych, takich jak utrata bliskich lub pogorszenie statusu społeczno-ekonomicznego po przejściu na emeryturę. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do izolacji lub samotności.

Co wpływa na zdrowie osób w wieku podeszłym

Zdrowie psychiczne wpływa na zdrowie fizyczne i odwrotnie. Na przykład osoby starsze cierpiące na takie schorzenia jak choroby serca mają wyższe wskaźniki depresji w porównaniu z osobami cieszącymi się dobrym zdrowiem. Z drugiej strony, jeśli depresja nie jest leczona u starszej osoby z chorobą serca, może to negatywnie wpłynąć na wynik choroby fizycznej.
Ponadto osoby starsze mogą być obiektem fizycznego, psychologicznego, emocjonalnego, finansowego i materialnego maltretowania, zaniedbania, porzucenia oraz poważnego braku poszanowania godności ludzkiej i braku szacunku. Oprócz szkód fizycznych, znęcanie się nad osobami starszymi może powodować poważne, czasem długotrwałe, konsekwencje psychologiczne, w tym depresję i lęki.
Ale mamy dobry pomysł na rozwiązanie tego problemu. Komfortowy dom seniora Wieluń zapewnia wysoko kwalifikowaną opiekę nad osobami starszymi, więc nie będzie powodów do niepokoju, biorąc pod uwagę opiekę nad Państwa bliskimi.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: